gävle

Äldre i villa - en propp

Äldre som bor kvar i sina villor i stället för att flytta till lägenhet är en propp på bostadsmarknaden. Det är något som kommer diskuteras under det årliga riksseminariet Bostadsmötet som inleddes i Gävle på onsdagen.

Just äldres boende i framtiden är ett av alla de ämnen som ska behandlas på Bostadsmötet som hålls i Gävle på onsdagen och torsdagen.

Och en av de stora utmaningarna för bostadsmarknaden handlar om den stora grupp av 40-talister som nu bor i villor men som kanske är ute efter ett annat typ av boende.

Och Eva Sandstedt menar att äldre som kanske vill flytta ändå inte gör det av ekonomiska skäl. De bor ofta billigare i sin villa än om de skulle flytta till en central lägenhet, menar hon.