karlstad

Mer kritik mot planerade höghuset

HSB:s Bostadsrättförening Glasberget i Karlstad överklagar kommunens beslut om att anta den nya detaljplanen för Tyggårdsviken. Det är byggnationen av ett höghuskomplex som kommer att beröra föreningen mycket kraftigt.

Bostadsrättsföreningen är kritisk till att inte som närmsta granne blivit kallad till samråd.

Kritik framförs också för att kommunstyrelsen inte hörsammat en inbjudan att kontakta bostadsrättsföreningen för att besöka området, och för att inte heller besvarat föreningens inbjudan.