Gen kopplas till både cancer och röksug

För första gången har forskare hittat en gen som kan kopplas till både lungcancer och röksug. Den som bär på anlaget tycks röka mer och löper också 30 procents ökad risk att få lungcancer. Resultaten är mycket intressanta säger forskare som Ekot har talat med.

– Man kan se det på två sätt. Det ena är att det finns en förklaring till att vissa rökare har så svårt att sluta röka, medan andra har det lättare att sluta. Det andra är att det kan vara ytterligare en förklaring till att inte alla drabbas av lungcancer trots att man röker, säger professor Henrik Grönberg vid Karolinska Institutet.

Det är en stor forskningssatsning som redovisas i den tunga vetenskapliga tidskriften Nature.

Tre av varandra oberoende forskargrupper, från bland annat Island, Frankrike och USA pekar alla på en och samma gen.

Den ska ligga bakom en stor del av all lungcancer och också avgöra hur starkt beroendet av nikotin blir för den som börjar röka.

Man har gått igenom totalt mer än 20 000 personer och tittat på deras rökvanor, vilka som fick lungcancer och inte och sedan scannat igenom arvsmassan för att hitta den aktuella gentypen.

Den är vanligt förekommande. Uppemot hälften av Europas befolkning beräknas bära på den.

De här personerna börjar inte att röka i större utsträckning än andra, men de som ändå gör det röker ofta fler cigaretter per dag och får då också mer lungcancer.

Det viktigaste som kunskapen om den här genvarianten kan leda till är bättre mediciner för att sluta röka, säger Henrik Grönberg.

– Man skulle kunna tänka sig att i framtiden på något sätt påverka den med någon typ av medicin och därmed göra det lättare för folk att sluta röka, säger han.

Forskningen om hur gener eller enstaka punkter på arvsmassan hänger ihop med olika sjukdomar har exploderat den sista tiden.

Förra året utnämndes framgångarna på området till det årets viktigaste forskningsgenombrott av den vetenskapliga tidskriften Science.

Fyndet av lungcancergenen är en framgång, men en baksida kan vara att de som inte bär på anlaget kan uppfatta det som grönt ljus för att fortsätta röka, säger tobaksforskaren och överläkaren Gunilla Bolinder på Karolinska Universitetssjukhuset.

– Det är det som är det farliga med detta. Det är inte så att man skulle kunna säga till en person att du inte har anlag för lungcancer och därför kan fortsätta att röka i lugn och ro. Rökning är förknippad med minst ett 40-tal svåra sjukdomstillstånd. För så många sjukdomar som rökning innebär en risk är det bara ett gott råd som gäller och det är att aldrig någonsin röka, säger hon.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se