Förslag i sommar om lärarlegitimation

I framtiden ska alla lärare ha en legitimation för att få undervisa, kommer regeringens utredare Jörgen Ullenhag att föreslå, enligt SVT:s Rapport.

Förslaget ska läggas fram i juni och innebär att den som ska bli lärare efter sin examen ska göra ett års tjänst på en skola med en handledare.

Efter det ska Skolverket utfärda en legitimation, som också ska kunna dras in om läraren missköter sig.

Av landets 200 000 lärare saknar idag var femte behörighet, det vill säga grundläggande lärarexamen.