Migrationsverket:

Alla flyktingar får plats i kommunerna

Alltfler kommuner är nu beredda att ta emot flyktingar. Det innebär att det finns tillräckligt med platser för de flyktingar som väntas komma till Sverige i år. 

– Det finns överenskommelser med 265 av 290 kommuner. Man har sett behovet och kommunerna har ställt upp på att ta emot flyktingar, säger Torsten Torstensson, enhetschef på Migrationsverket.

De senaste två åren har ytterligare nära 100 kommuner tecknat avtal med Migrationsverket om att ta emot flyktingar.

Det betyder att det idag bara är 25 kommuner i landet som säger nej till att ta emot flyktingar.

Nu skriver Migrationsverket också ned prognosen för antalet flyktingar som väntas till Sverige i år.

– Vi räknar med att det kommer färre asylsökande än vad vi trodde för några månader sedan och att det är färre som får uppehållstillstånd. Det har att göra med ett förbättrat säkerhetsläge i Irak och en annan praxis i policyn när det gäller handläggningen av ärenden från irakiska asylsökande, säger Torsten Torstensson.

Det betyder att alla som kommer nu kommer att beredas plats ute i kommunerna?

– Ja, det är så vi ser det.

Problemet är att flyktingarna inte vill till de kommuner som nu erbjuder plats.

Mer än hälften väljer istället eget boende, ofta i storstadsområden som Södertälje, Malmö och Göteborg, där det saknas bostäder och där flyktingarna tvingas bo hos släktingar och vänner, ibland upp till 15 personer i en lägenhet.

Samtidigt står många kommuner som vill ta emot flyktingar med tomma sängplatser.

– Det finns ett antal kommuner som gärna skulle vilja ta emot fler och där vi också för diskussioner med flyktingfamiljer om att komma till en viss kommun, men i slutändan väljer man ändå att flytta till annat ställe där det känns mer hemtamt för att man har vänner och anhöriga som bor där, säger Torsten Torstensson.

Susanne Palme
susanne.palme@sr.se