Hyrläkare kostar vården miljarder

Landstingens kostnader för hyrläkare ökar kraftigt. Nästan alla Sveriges landsting betalade mer för hyrläkare förra året än vad de gjorde 2006. Ökningen var 352 miljoner kronor, eller 34 procent.

Det visar en genomgång som tidningen Dagens Samhälle har gjort.

Sammanlagt kostade landets hyrläkare 1,4 miljarder kronor 2007. Enligt landstingen är hälften av det beloppet en merkostnad jämfört med om hyrläkarna varit anställda istället.

Mest beroende av hyrläkare, räknat per invånare, är landstingen i Västernorrland, Gävleborg och Dalarna.