Förslag kan bli dyrt för regionen

Om du är trogen den vårdcentral du listat dig på kommer du att slippa att betala patientavgift. Det är ett förslag i utredningen om den framtida vården i Västra Götaland.

Men det blir inte gratis för Västra Götalands-regionen.

I den idéskiss som presenterats för framtidens primärvård beräknas regionen förlora intäkter på mellan 150 och 200 miljoner kronor.

- Vi vet att administrationen av patientavgifterna kostar väldigt många miljoner så det är inte säkert att nettot blir så stort, säger Jonas Andersson, folkpartist och ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott.

Utredningen tror att avgiftsfriheten leder till att fler söker sig till primärvården, framför allt låginkomsttagare.

- Är det så att det finns de som på grund av ekonomin inte söker vård trots att de behöver det så är det en riktigt åtgärd vi vidtar, säger Jonas Andersson.

Han ser också en annan effekt:

- Dessutom tror jag att en avgiftsfrihet skapar en trygghet och en kontinuitet som gör att man kanske inte behöver springa så ofta till vårdcentralen som tidigare.