Torsås

Sopräkning kan gå till soporna

I Torsås kommunen kan många kasta den senaste i räkningen för sophämtning i  soporna.

I vissa fall har det nämligen blivit fel i räkningarna. Kunderna har fakturerats för dubbla antalet tömningar.

Uppmaningen från Kalmarsunds renhållare är att kontrollera räkningen en extra gång och om det är fel ta kontakt med företaget, skriver Östran.

De som redan betalat får pengar tillbaka.