Grodor

Se upp i trafiken för grodorna

Nu börjar grodornas lekvandring. Groddjursbeståndet i Skåne är redan allvarligt hotat. I och med lekvandringen så blir våra vägar en farlig dödsfälla som groddjuren behöver korsa för att komma till nya vattenhål där de kan föröka sig.

I Skåne finns det flest groddjursarter än någon annanstans i Sverige men de flesta arterna minskar konstant. Och vid lekvandringen dör många.

- Det är lite kallt i luften och de anpassar sin kroppstemperatur. Då blir de lite långsamma när de ska över vägarna och med all trafiken idag så stryker fruktansvärt många grodor med, säger Jan-Åke Hillarp som är vice ordförande för djurskyddet i Malmö.

Han tycker att det är viktigt att våra groddjur finns kvar. De är viktiga för den biologiska mångfalden och finns det många grodor ökar till exempel andelen insekter i vattnet.

På många ställen i Skåne har man satt upp så kallade grodskyltar för att varna bilister för korsande grodor. De ser ur som vägmärket för väjningsplikt, men med en groda i mitten. Men det är inte många som uppmärksammar skyltarna.

- Det finns så mycket skyltar idag och en del tycker säkert också att man inte behöver bry sig om så små djur, säger Jan-Åke Hillarp.