Svårare att få hjälp efter stroke

Det blir allt svårare för människor som drabbats av stroke eller hjärnblödning att få hjälp att träna upp sig igen.

Eftersom allt fler blir allt äldre får allt fler stroke. Men samtidigt har resurserna för att hjälpa strokepatienter stadigt minskat i över 15 år. En trend som gäller hela landet. Det säger Peter Appelros, biträdande överläkare på neurokliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

Enligt honom går det här framför allt ut över just möjligheterna till rehabilitering. Ett delat ansvar för rehabiliteringen mellan landstinget och kommunerna kan vara en anledning till försämringen, enligt Peter Appelros.

Socialdemokraternas landstingsråd Håkan Bergman säger att landstinget nyligen ökat antalet sjukgymnaster inom primärvården för att hjälpa bland annat strokepatienter. Men någon total bild av behovet av rehabilitering har han inte och det är en av anledningarna till att landstinget just nu uppmanar bland annat strokepatienter och deras anhöriga att höra av sig och berätta vad de tycker om vården.