GULDSMEDSHYTTAN

Flera misstag bakom brand på bruket

Det var flera olika misstag som orsakade branden på Guldsmedshyttans bruk i början på januari i år, då två olika kemikalier blandades ihop och orsakade brand i gjuteriet. Det visar den rapport som företaget gjort.

Rapporten visar att märkningen av kemikalierna inte var tydlig nog samt att rutinerna kring påfyllningen av kemikalierna i de olika tankarna har inte skett enligt föreskrivna rutiner.

Företaget har nu vidtagit flera åtgärder för att förhindra liknande olyckor, bland annat har man beslutat att färga de olika syrorna i olika färger för att lättare kunna skilja dom åt.

Produktionen i fabriken har gått på halvfart sen branden, men nu är produktionen igång till hundra procent igen.