Hyrläkare blev dyrläkare

Nästan alla Sveriges landsting betalade mer för hyrläkare förra året än för 2006. Ökningen var 352 miljoner kronor eller 34 procent. Det visar en genomgång som tidningen Dagens Samhälle har gjort. Uppsala läns landsting tillhör de som har lägst kostnader för hyrläkare.

Trots att landstingen och regionerna satsat på att minska kostnaderna för hyrläkare ökade utgifterna med 352 miljoner kronor mellan 2006 och 2007.

Ökningen är på hela 34 procent, visar en genomgång av tidningen Dagens Samhälle. Orsakerna är fortsatt brist på vissa specialistläkare, främst allmänmedicinare och psykiatrer, samt ökat tryck på sjukvården och ökade ambitioner med tillgängligheten.

Landstingen och regionerna satsade för fyra år sedan gemensamt på att minska kostnaderna för hyrläkare. Det gav effekt ett tag sedan rutinerna skärpts. Till exempel fick hyrläkare bara sättas in när den medicinska säkerheten var hotad.

Ett stort problem är att få läkare att flytta till glesbygden. Mest beroende av hyrläkare är landstingen i Västernorrland, Gävleborg och Dalarna (räknat per invånare).

Lägst kostnader har större landsting och de med universitetssjukhus, som Skåne, Stockholm och Uppsala.

Nästan alla landsting betalade mer för hyrläkare i fjol. Jämtland mäktade dock med att minska kostnaderna från 43 till 33 miljoner kronor tack vare en intensiv utlandsrekrytering och ökad satsning på utbildningsläkare.

Summa summarum kostade landets hyrläkare nära 1,4 miljarder kronor 2007. Cirka hälften av detta belopp är en merkostnad jämfört med om hyrläkarna hade varit anställda i stället, uppger landstingen.

(TT/SR Uppland)