uppsala

Framtiden för omtyckt galleri osäker

Galleri Londons framtid är hotat. Fotogalleriet, som ligger i de lokaler en trappa ner där det var toaletter vid Fyris torg i Uppsala, riskerar att stå utan lokal i höst. Kommunen har sagt upp galleriets kontrakt och ingen kan svara på vad som händer senare.

- I vårt uppsägningskontrakt står det ”Fyris Torg kommer genomgå en omfattande en ombyggnad varvid även er lokal kommer påverkas. Dess framtida användning är inte beslutad”. Det är det klaraste besked vi fått från kommunen, säger Mats Wilhelm Pettersson, ordförande i föreningen som driver Galleri London.

Orsaken till att Galleri London inte har kontrakt för sina lokaler vid Fyris Torg från första oktober är en planerad renovering av området kring torget.

Enligt Lennart Kunni, som var chef för gatukontoret fram till i fredags, finns det en investeringsplan för 2009 för Fyris Torg.

Det betyder att det blir ett glapp för Galleri London från första oktober till åtminstone årsskiftet. Lennart Kunni säger till Upplandsnytt att det ”borde vara förhandlingsbart” med en fortsättning för galleriet ett tag till. En liten ljusning där alltså.

Men vad som händer under 2009 är fortfarande oklart, och det är ingen på kommunen som kan ge några klara besked. Varken gatukontoret, stadsbyggnadskontoret eller fastighetskontoret kan säga när Galleri London kan få veta något om framtiden.

- Det bästa som skulle kunna hända oss är att vi får ha kvar lokalen, och att kommunen bidrar med en renovering. Om kommunen kunde ta ett större ansvar för att jobba för ett fotogalleri i city i Uppsala, så vore vi väldigt tacksamma, säger Mats Wilhelm Pettersson.

Vilket är det värsta scenariot?

- Det sämsta vore att kommunen stänger lokalen för gott, kanske fyller igen den som man gjorde med motsvarande toaletter vid Vaksala Torg. Som det är nu får vi låna lokalen, skulle vi behöva gå ut på egen hand och hyra lokal så skulle det bli väldigt kostsamt för vår lilla förening, avslutar Mats Wilhelm Pettersson.

Erik Svensson
erik.svensson@sr.se