Studenter fuskar inte medvetet

Antalet anmälningar om fusk har ökat i Sveriges högskolor under 2000-talet, men en avhandling från Göteborgs universitet visar att studenterna ofta inte haft som avsikt att fuska.

Antalet anmälningar om fusk har ökat i Sveriges högskolor under 2000-talet. Mellan 2001 och 2006 har antalet studenter som åkt dit för fusk tredubblats och oftast handlar det om plagiat, visar statistik från högskoleverket.

Men i en avhandling från Göteborgs universitet som kommer i dagarna framgår att många av studenterna inte haft som avsikt att fuska.

Det är sedan internet kom med i bilden som anmälningarna om plagiat ökat. Lars-Erik Nilsson som gjort avhandlingen, menar att studenter ibland låter bli att lägga extra energi på att göra ett riktigt bra arbete eftersom läraren då kommer tro att det är plagiat.