Ombud anklagar SLU för att dölja misstag

Skogsägaren Harald Holmberg har överklagat länsrättens dom om ett kalhyggesfritt skogsbruk. Hans ombud professor Mats Hagner menar att SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har begått misstag, som man vill dölja genom att inte lämna ut de handlingar han har begärt. Det ärendet ligger nu hos Regeringsrätten.