Sorsele

Kritik mot arbete för flyktingbarn

Länstyrelsen ger Sorsele kommun allvarlig kritik på flera punkter för sitt arbete med ensamkommande flyktingbarn. Något som kan avsluta kommunens åtagande mot Migrationsverket säger generaldirektör Dan Eliasson som igår fick igår höra om länsstyrelsens kritik.

Avsaknad av utredning enligt socialtjänstlagen, avsaknad av placeringsbeslut, och felaktig handläggning trots vetskap om lagstiftningen, det är en del av länsstyrelsens kritik.

– Om vi ser att systemen inte fungerar för ensamkommande barn, ja men då är det slut på betalningar från oss och då vill vi inte ha ett samarbete med den kommunen i så fall, säger Dan Eliasson, Migrationsverkets generaldirektör.

Kritik på fyra punkter
Sorsele kommun har sedan februari 2007 tagit emot ensamkommande flykting barn enligt ett avtal med Migrationsverket. Den kritik som nu ges till Sorsele kommun och omsorgschefen Göran Wikström kommer efter att länstyrelsen gjort inspektion av kommunens verksamhet efter en anmälan. Det är ett delbeslut och man skriver att incidenter kommer att tas upp i senare beslut.

Den allvarliga kritiken gäller i de fyra punkterna hur kommunen inte har gjort utredningar som ska göras enligt Socialtjänstlagen, inte anökt om vårdnadshavare för de ensamkommande barnen. Därtill ska omsorgschefen i kommunen, trots vetskap om gällande lagar, medvetet hanterat handläggning felaktigt. Vi har pratat med Göran Wikström, som inte vill ge någon kommententar, då han inte ännu tagit del av beslutet.

Tjugo barn hittills
Totalt har cirka 20 barn har fram till idag bott i Sorsele och idag finns 11 ensamkommande barn under kommunens försorg. Sorsele kommun får årligen 500.000 kronor i engångsmedel för bland annat personal samt omkring 2.000 kronor per barn och dygn av Migrationsverket, och verkets generaldirektör Dan Eliasson fick igår höra om länsstyrelsens kritik.

Migrationsverket själva kontrollerar inte vad kommunerna gör med pengarna, men visst kommer man att agera om det finns missförhållanden.

– Om det är som så att man inte lägger de här pengarna på att skapa bra förutsättningar för barnen, då skulle jag bli mycket irriterad, för att uttrycka mig försiktigt, säger Dan Eliasson, Migrationsverkets generaldirektör.

Reporter Anders Wikström