Kronoberg

Alsér ska jobba med miljöteknik

Kronobergs läns landshövding Kristina Alsér blir ordförande i regeringens miljöteknikdelegation. Det meddelar näringsminister Maud Olofsson.

Miljöteknikdelegationen har inrättats av regeringen och ska utarbeta underlag för regeringens insatser inom miljöteknikområdet.