uppsala

Fristående gymnasier satsar inte på bibliotek

Fristående gymnasieskolor är inte tvungna att ha eget skolbibliotek. Endast en av Uppsalas 13 fristående gymnasieskolor har det och resten har antingen begränsat antal böcker, besöker stadsbiblioteket ibland eller saknar böcker men säger sig ha planer på att bygga ett bibliotek.

Alla Uppsalas kommunala gymnasieskolor har bibliotek med behöriga bibliotekarier. Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap tycker att det verkar finnas en lucka i lagen:

- Det tycker jag verkar olyckligt, det verkar vara en lucka. Friskolorna borde ha plikten att vara lika bra som de kommunala. Modern utbildning bygger på att man söker information och kulturupplevelser själv och då måste man ha ett bibliotek nära tillhands. Risken finns att man inte har vant sig vid att använda bibliotek som en resurs. Det går inte att ersätta det fysiska biblioteket med nätet, som man ibland hör. Det finns mycket material på nätet men absolut inte allt, säger Johan Svedjedal.

På det friståenede Praktiska gymnasiet i Uppsala finns lite böcker en bokhylla i kafeterian. Mattias Gustavsson är lärare i svenska och matte.

- Just nu finns ett hundratal tittlar.

Räcker det?

- Ja, just nu räcker det, det är fler böcker än elever, säger läraren Mattias Gustavsson.

Micke Sköld läser fordoninriktingen på skolan.

- Jag har bara läst två böcker, säger Micke Sköld.

Kompisen Jon Henriksson säger att han aldrig läser böcker.

Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap tycker att skolbibliotek och bibliotekarie behövs för att väcka intresset för litteratur men bibliotekslagen som säger att skolbibliotek ska finnas, gäller bara kommunala gymnasieskolor. Fristående gymnasieskolor omfattas inte.

- Nej, det finns inga krav på det, säger Gunnar Persson, som  jobbar på Skolverkets enhet som ger fristående gymnasier klartecken att starta.

När friskolor ansöker och säger att de inte kommer att ha ett bibliotek så får de starta ändå?

- Ja det får de. Självklart är det önskvärt att de har tillgång till bibliotek på ett eller annat sätt, men man kan inte ställa det kravet på dem, säger Gunnar Persson.

 

Monika Titor
monika.titor@sr.se