köping

Köping ska bli tryggare att leva i

I Köping startar man nu ett brottsförebyggande råd. Det är Köpings kommun som drar igång det, i sammarbete med polisen. Även brottsofferjouren, företagare och skolan i Köping är med.

I botten ligger ett av kommunens övergripande mål, nämligen att öka tryggheten. Men exakt hur det nya rådet ska jobba för att förebygga brott, har man inte hunnit planera än.

Ett första möte i rådet ska hållas i morgon. Det är heller inte klart hur mycket pengar rådet kommer att ha att röra sig med.