Länet

Ny äldreguide kritiseras för felaktigheter

Socialstyrelsen får nu hård kritik från länets kommuner för den äldreguide man presenterade i går. Guiden jämför landets alla äldreboenden och ska vara en vägledning för den som vill välja boende. Men siffrorna i guiden är missvisande och innehåller rena fel och missuppfattningar, enligt kommunerna.

- Jag är mest kritisk mot att en del frågor var så otydligt formulerade att vi redan idag kan säga att det blivit en hel del fel i våra svar, säger Ingeborg Esping som är äldreomsorgschef i Jönköpings kommun.

Under stort pådrag lanserade igår Socialstyrelsen äldreguiden, en hemsida på internet där brukare och anhöriga ska kunna jämföra olika äldreboenden och se vilket som är bäst. Här är sju områden betygsatta, bland annat maten, inflytandet, personaltätheten och personalens kompetens.

Som Nyheterna kunde berätta igår hamnade Gnosjö sämst till i undersökningen tillsammans med Värnamo och Vetlanda, medan Aneby fick bäst betyg.

Men, nu får socialstyrelsen hård kritik från kommunerna för att guiden innehåller rena felaktigheter.

Personaltätheten går inte att jämföra eftersom äldreboendena ser olika ut, fel uppgifter har registrerats och kommunerna har uppfattat frågorna på olika sätt. Det är bara några exempel på fel i materialet som kommunerna hävdar finns.

Magnus Falk, verksamhetschef i Gnosjö är en av kritikerna.

- Jag vet att vi har matat in en del uppgifter lite olika, det gäller ju att vi lägger in samma saker om vi ska jämföra, säger han.

Även i Värnamo är man kritisk till siffrorna. P-O Hedberg är chef för äldreomsorgen där.

- Vi har gjort misstolkningar, vi är säkert inte dom enda. Jag vet att våra siffror är missvisande, jag skulle inte följa det som en guide, säger han.

Ansvariga för äldrevården i Jönköpings kommun kontaktade redan igår Socialstyrelsen där man kräver en ändring av dom felaktiga uppgifterna .

- En del av våra svar har inte registrerats på rätt sätt, säger Ingeborg Esping.

- Kan man lita på siffrorna tycker du?

- Nej inte idag eftersom det finns några felaktigheter i det, säger hon.

Reporter Peter Jernberg
 peter.jernberg@sr.se