JO granskar polisens pepparsprej

Många frågetecken kring polisens användandet av pepparsprej gör att JO vill att Rikspolisstyrelsen uttalar sig i frågan. Polisen på Gotland använde pepparsprej vid 27 tillfällen under perioden juni 2005 till mars 2007.

Justitieombudsmannen, JO, har undersökt hur sju olika polismyndigheter, bland dem Gotland, använde sprayen 2006 och 2007 och konstaterar att det till exempel råder tveksamhet om när man får ta till sprej.

JO har valt att granska fem av dessa fall. Till exempel rör det sig om ett ingripande när pepparsprejen användes inne i polisbilen, och ett när polisen sprejat en person som vägrat att lyda.

I en rapport som Rikspolisstyrelsen själv presenterade våren 2007, sägs också att pepparspray används mer än vad lagen tillåter och JO vill bland annat veta om Rikspolisstyrelsen arbetar med att se över reglerna.