Anslagsminskning drabbar studieförbund

Gotlands kommuns minskning av anslagen till studieförbunden innebär ett dråpslag mot kultur- och folkbildningsverksamheten. Det anser Studieförbundet Vuxenskolans årsstämmor i ett gemensamt uttalande.

I början av januari fick studieförbunden ett chockbesked att kommunen tänkte minska bidragen med 26 procent.

Studieförbunden säger sig ha förståelse för att kultur- och fritidsnämndens ekonomi är ansträngd, men tycker inte att nivån och utformningen av bidraget kan ändras när verksamhetsåret redan har börjat.