Fortsatt klirr i kommunkassorna

Den ekonomiska utvecklingen är fortsatt stark. Det märks inte minst när kommunerna nu summerar 2007. Sex av tio kommuner i länet redovisar nämligen ett plus i kommunkassan.

Varje år rapporterar kommunerna sina bokslut till statistiska centralbyrån. Ännu så länge har bara de preliminära resultaten kommit in. Men siffrorna talar ändå tydligt för att den goda ekonomiska trenden håller i sig.

- Det är framförallt beroende av den tillväxt som finns i samhället. Arbetslösheten minskar och det är den främsta anledningen till att skatteintäkterna ökar så mycket. Det påverkar direkt kommunernas ekonomi, säger Carola Gunnarsson, förste vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting.

Norberg har under 2007 lyckats vända underskott till överskott.

Sala avslutar 2007 med 24 miljoner i överskott.

Fagersta, som är den kommun i länet med bäst ekonomisk tillväxt, visar på ett överskott på 40 miljoner kronor, eller 3 141 kronor per invånare.

Men det finns kommuner som visar motsatt trend. I Arboga, Kungsör och Skinnskatteberg blev boksluten dystrare. Alla tre kommunerna redovisade ett preliminärt underskott för budgetåret 2007.

Och prognoser som Sveriges kommuner och landsting har gjort talar nu för att allt fler kommuner kan gå samma öde till mötes under kommande år. Anledningen är enligt Carola Gunnarsson att skatteintäkterna förväntas sjunka.

- Risken är att vi ser en väldigt god ekonomisk utveckling framöver. Att vi inte ser de här varningstecknen och att vi utvecklar vår verksamhet. Och vartefter vi utvecklar verksamheten så kostar det pengar. Och där tror jag att vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga, säger hon.