Malmö

Ingen förbättring för hemlösa

Sedan två år tillbaka finns det en mobil enhet i Malmö som åker runt och försöker hjälpa hemlösa som har det värst. Men fortfarande är det svårt att se någon förbättring för de hemlösa i Malmö.

Den mobila enheten har sin bakgrund i ett så kallat Miltonprojekt som är en del av den satsning som riksdagen beslutade göra år 2005 som bestod i att lägga extra pengar på socialtjänsten och psykiatrin.

Magnus Lindberg som är socialsekreterare åker tillsammans med en sjuksköterska runt till hemlösa i och runt Malmö för att till exempel hjälpa dem att komma in på ett härbärge.

- Många upplever att det inte finns något hopp om att få en egen lägenhet någon gång, säger han.

Det finns pengar kvar av de så kallade Miltonpengarna så den mobila enheten kommer att finnas kvar ett tag till. Och hemlösheten i Malmö fortsätter att vara hög. Bostadsbristen gör att allt fler tvingas bo på olika härbärgen eller under bar himmel.

- Många av dem som vi träffade för två år sedan träffar vi fortfarande och de är i samma situation, säger Magnus Lindberg.