Besvikelse över skolbeslut i Fardhem

Besvikelsen är stor hos föräldraföreningen i Fardhem över Donnergymnasiets beslut att inte starta nya friskolor i Fardhem och Eksta till hösten.

Stefan Uddin som är ordförande i föräldraföreningen i Farhdem säger att det nu är kört, eftersom de inte hinner lämna in någon ny ansökan om att få starta skolor till Skolverket.

Nu får eleverna istället åka till skolor i Hemse och Klinte när kommunen lägger ner skolorna i Fardhem och Eksta.

Vid den extra bolagsstämman beslutade Donnergymnasiet AB att inte ändra bolagsordningen så att det blir möjligt att även driva friskolor på grundskolenivå, vilket verkställande direktören Birgit Eldh ville.

Nu  kommer Birgit Eldh troligen att lämna styrelsen och kan också komma att lämna vd-posten i bolaget.