Skövde

Specialundervisningen på Rydskolan läggs ner

Specialundervisningen på Rydskolan i Södra Ryd i Skövde läggs ner.
Från och med nästa termin kommer många högstadieelever med behov av särskilt stöd att hänvisas till ordinarie undervisning.
– Jag tycker att det är dåligt, för under den tid jag har varit här har jag lärt mig jättemycket, säger eleven Moa Svensson.

Enligt skolförvaltningens beräkningar är 16 tjänster på Rydskolan övertaliga. Till nästa termin dras de 16 tjänsterna in. Samtidigt pratas det om att riva ut inredning i klassrummen så att elevantalet i klasserna kan ökas till 27 elever.  

En grupp som det sparas särskilt hårt på är ungdomar som har svårt att hänga med i undervisningen. På Rydskolan har det funnits specialundervisning i mer än 30 år.

En av de elever som hittat stöd och hjälp i specialundervisningen är Moa Svensson, och hon tror att elever med särskilda behov kommer att få det svårt nästa år:

– Jag kommer inte att ta skada eftersom jag gått ur skolan då, men de kommer nästa år och som inte har det så lätt i skolan, kommer att behöva den hjälpen. En del klarar ju inte stora grupper, säger hon. 

Fritidspedagogen Magnus Sannö ingår i den specialgrupp som ska läggas ner till nästa termin. Idag undervisar han 17 elever. Han tycker att politikerna sviker eleverna i Södra Ryd:

– Jag tycker att man offrar elever i behov av extra hjälp till förmån för ekonomin, säger fritidspedagogen Magnus Sannö. 

Han håller med om att förslaget kortsiktigt löser det ekonomiska problemet, men på lång sikt tror han att nya och värre problem uppstår:

– Det kan innebära personliga tragedier för individer. Och har man inga bra skolor så blir bostadsområdet än mindre attraktivt och folk kanske väljer ett annat område när man ska flytta.  

Föräldrar till barn på Rydskolan har bjudit in politiker att diskutera neddragningarna. Mötet genomförs torsdag kväll.