Gävleborg

Hälften av företagen drogtestar anställda

Hälften av länets 10 största arbetsgivare genomför slumpmässiga drogtester bland de anställda, kommunerna borträknade. Det visar en kartläggning som SR Gävleborg har genomfört.

Sandvik är det företag som genomför allra flest oannonserade drogtester, där var fjärde anställd årligen kallas till provtagning.

Radio Gävleborgs kartläggning visar tydligt att metoden med oannonserade alkohol- och drogtester har blivit vedertaget inom industrin i länet. Såväl Ericsson, Korsnäs, Ovako, delar av Iggesund Paperboard som Sandvik använder sig av verktyget.

Sandvik testar flest

Ovako och Korsnäs testar 10 procent av alla anställda varje år, Ericsson 20 procent. Sandvik testar allra flest, var fjärde anställd kallas till företagshälsovården varje år.

– Testar man 25 procent av de anställda årligen så innebär det att man inom en femårsperiod löper en 70 procentig chans att kallas till test. Vissa kommer under den perioden att testas fler gånger, det säger Bo Renström, företagsläkare vid Sandvik.

– Ska man ha en förebyggande effekt så ska det vara en relativt stor möjlighet att man blir kallad till test. Så enkelt är det, fortsätter han.

Lasse Andersson, som har arbetat med alkohol- och drogfrågor på Sandvik i 23 år, tror att anledningen till det aktiva arbetet inom företaget beror på en samsyn mellan facken och arbetsgivaren.

Iggesund säger nej

En samsyn som Iggesund Paperboard inte lyckats nå på Iggesundsfabriken. På den mindre fabriken i Strömsbruk har tester införts på prov, men i Iggesund säger facket nej.

– Vi ser inte nyttan av det, säger Pappers klubbordförande där, Stig Jakobsson. Man kan jämföra det här med att polisen gör en jäkla massa fartövervakningar efter vägarna - men vi kör lika fort ändå, säger han.

Men Sandviks företagsläkare Bo Renström tror ändå på metoden.

– Jag kan se att företag som inför det här har en högre andel positiva utfall i början, liksom vi också ser att feriearbetare har ett högre utfall, säger Bo Renström som är säker på att testerna har en förebyggande effekt.

Maria Sundell
maria.sundell@sr.se