Beslut om bandybana på väg

Beslutet om en konstfrusen isbana på Heden i Göteborg har skjutits upp igen av kommunstyrelsen, till nästa onsdag.

I februari fanns ingen majoritet för att GAIS bandy skulle få bygga anläggningen på kommunens uppdrag.

En orsak är att isbanan blir dyrare än väntat om den ska klara en SM-final i slutet av mars.

Det kan handla om närmare 25 miljoner kronor istället för 17 miljoner som första beräkningen sa. Den borgerliga oppositionen ifrågasätter då att kommunen ska ta hela kostnaden när isbanan samtidigt kan krocka med en framtida helhetslösning för Heden.

En annan anledning är att vänsterpartiet inte går med på att GAIS bygger anläggningen istället för kommunen. Det finns idag inga uppgifter om en ny uppgörelse kring isbanan.