Stockholm

Bostäder får snabbare Internet

Alla fastigheter i Stockholm som är anslutna till fjärrvärmenätet kommer på sikt att kunna anslutas till ett höghastighetsnät för datatrafik. Det innebär att runt en halv miljon bostäder kommer få tillgång till snabbare internet.

Det blir följden av att Stockholms stad för 130 miljoner köper rör som Fortum lagt ut i samband med fjärrvärmedragning för omkring 130 miljoner.

Affären innebär att Staden får tillgång till ytterligare 70 mil rör som den fiberoptiska kabeln läggs i. Rören går till alla fastigheter som idag är anslutna till fjärrvärmenätet - men uppgörelsen kommer troligen även att gälla framtida anslutningar.

Idag har några tiotusental bostäder tillgång till höghastighetsnätet men enligt Kristina Axen Olin, moderat finansborgarråd i Stockholm, kommer runt 400 000 bostäder på sikt att kunna ansluta sig.