3 april Bland brobyggen och spökförare

I slutet av mars påbörjades reparationerna av Valloxbron vid Knivsta på E4:an. Det medför att den norrgående körbanan är tillfälligt avstängd. Arbetet pågår till och med slutet av juni och efter semestern ska man börja med södergående körbana. Det arbetet beräknas pågå året ut. Bengt hör med platschef Anders Wiik vad de egentligen gör med bron.

I kväll ordnas för femte året i rad en inspitationskväll i Norrskedika. Där hålls olika föredrag och det säljs kläder, hantverk och lokalt producerade livsmedel. Alla utställarna är kvinnor, men både män och kvinnor är välkomna dit. Barbro Runarsson är ordförande i Börstil-Gräsö LRF-avdelning och en av initiativtagarna.

April månads nyord är spökförare. Det är en bilförare som kör i fel körriktning på en dubbelfilig väg. Birgitta Lindgren på Språkrådet berättar mer om det och tar även upp en del kinesiska ord i svenskan, exempelvis te och soja. 

Och så säger vi grattis till tjuren Ferdinand som har namnsdag i dag.