arlanda

Sveriges kontanter landar på Arlanda?

Riksbanken vill samla Sveriges depåer för distribution av mynt och sedlar på Arlanda flygplats. I dag finns det två depåer, i Tumba och Mölndal, men av både säkerhetsskäl och besparingsskäl vill Riksbanken flytta depåerna till Arlanda.

Ett första möte mellan Riksbanken och Luftfartsverket, som äger Arlanda flygplats, har hållits men inget beslut togs då, skriver Svenska Dagbladet.