Bondeprotesterna tillfälligt stoppade

I Argentina har bönderna och storjordbrukarna avbrutit sin tre veckor långa strejk, som orsakat matbrist i städerna.

De fyra ledande bondeorganisationerna har gett regeringen en tidsfrist på 30 dagar att lösa krisen, annars återupptas strejken.

Bönderna protesterar mot de nya exporttullar som regeringen har lagt på flera jordbruksprodukter.