"Nog med skyddad skog"

Norrbotten behöver ett effektivare skogsbruk, inte mera skyddad skog. Det anser Piteås och Kalix kommunalråd som reagerat mot Sveaskogs planer på att avsätta 141 000 hektar som naturvårdsskog. Både ekonomin och miljön förlorar på att mer skog avsätts som skyddsvärd, enligt kommunalråden.

Norrbotten är det län i landet där mest skog skyddas, och det är något som varken miljön eller norrbottens ekonomi tjänar på, enligt Kalix Kommunalråd Robert Forsberg.

- Norrbotten kan inte vara hela Sveriges samvete när det gäller att bevara skyddsvärd skog, enligt Robert Forsberg.

Ökad import av skog från andra delar av landet eller andra länder, färre arbetstillfällen i länet och sågar som får stänga på grund av virkesbrist, det är några av farhågorna angående Sveaskogs planer.

En yta motsvarande 300 000 fotbollsplaner ska avsättas som skyddsvärd skog, och det är planer som inte har några vinnare, enligt Piteås kommunalråd Peter Roslund.

Även miljön förlorar på att skogen inte brukas då växande barrskog är bättre på att ta hand om koldioxidutsläpp än gammelskog, enligt kommunalråden.

Kommunalråden vill istället se att Norrbotten blir självförsörjande på skog, och menar att det går att öka produktionen på den skog som finns. Då skulle även importen kunna minska eller försvinna, ibland kommer trä så långt bortifrån som Brasilien, och även de långa transporterna tär på miljön enligt Peter Roslund.

Anna Widén, SR Norrbotten
anna.widen@sr.se