Äldreboenden betygssätts i äldreguide

Nu går det att jämföra olika äldreboenden med hjälp av den så kallade äldreguiden som Socialstyrelsen ligger bakom. I till exempel Arboga kan man se att det finns vissa saker som behöver förbättras inom äldreomsorgen.

Guiden bygger på uppgifter från chefer inom äldreomsorgen som fått betygsätta sin verksamhet inom olika områden.

Ulla-Britt Alin, vård- och omsorgschef inom Arboga kommun, medger att kommunen har vissa brister i sin äldreomsorg.

- Delaktigheten för våra brukare är lite låg, men det jobbar vi redan med, säger Ulla-Britt Alin. Du kanske vill ha din städning gjord på ett visst sätt och en annan vill ha det på ett annat sätt och att det ska vara individuellt.

Så småningom ska resultatet vad de äldre själva och deras anhöriga tycker om vården redovisas i äldreguiden.