Hyrläkarna kostar alltmer

Hyrläkarna kostade landstinget i Värmland 18 miljoner kronor mer förra året än året dessförinnan. Bara sex av landets 21 landsting är mer beroende av hyrläkare, räknat per invånare.

Skogslänen Västernorrland, Gävleborg och Dalarna ligger högst p g a läkarbristen där. Genomgången av tidningen Dagens Samhälle visar att nästan alla landsting förra året la ut mer pengar på de dyra hyrläkarna. Hyrläkarna i Värmland kostade förra året landstinget 68 miljoner kronor, de är dubbelt dyra som fast anställda doktorer.