Fler och fler läkare hyrs in

Nästan alla landsting betalade mer för hyrläkare förra året än för 2006.

Ökningen var 34 procent enligt en genomgång som tidningen Dagens Samhälle gjort.

Enligt landstingen är hälften av det beloppet en merkostnad jämmfört med om hyrläkarna varit anställda istället.

I Kalmar län ökade kostnaden för hyrläkare per invånare under 2007 med åtta kronor till 38 kronor.