Gentest mot lungcancer för rökare

Rökare med en viss genförändring löper upp till 30 procents större risk att drabbas av lungcancer jämfört med andra rökare. Och har man ärvt genförändringarna från båda sina föräldrar kan risken öka med 80 procent. Men om inte alltför lång tid kan ett enkelt DNA-test avgöra om man tillhör dem som löper störst risk.

Det har blivit möjligt genom den nya kunskap om arvsanlagens betydelse för rökberoende och lungcancer som presenteras i tre olika studier i tidsskriften Nature idag.

En rökare som vill veta om han eller hon ligger i riskzonen för lungcancer kommer att kunna få reda på det, genom gentest. Det säger Kari Stefansson på företaget Decode Genetics på Island. Han ligger tillsammans med en rad universitet bakom en av de tre studier som presenteras idag i Nature. Hans företag har specialiserat sig på att sälja dna analyser och tycker att folk har rätt att få reda på så mycket som möjligt om sig själva.

Men trots det så är han själv kluven till hur just det här resultetet kan komma att tolkas. Det här för att det finns en risk för att människor som inte bär på riskgenerna kan tro att det är ofarligt att röka.

Även om man inte bär på anlagen för lungcancer så löper en rökare enligt forskningsrapporterna 13 procentenheter större risk att drabbas jämfört med en person som inte röker alls (risken för en icke-rökare att få lungcancer är alltså 1 % och för en rökare utan riskgenen 14 %).

Åsikterna om DNA-analyser för sjukdomsrisker är bra eller inte är delade. Gunilla Bolinder som är tobaksforskare och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset är kritisk.
– Jag tror väldigt få människor vill ha sitt facit. Lite måste vi lämna åt ödet. Vi kan inte kartlägga oss från början, det vore ytterst deprimerande, säger hon.

Kari Stafansson är däremot av uppfattningen att all kunskap som tas fram är bra och kommer med stor sannolikhet erbjuda tjänsten:
--Ju mer vi känner till om oss själva som individer, desto bättre ligger vi till, säger han.

Pelle Zettersten
vet@sr.se