Motala

Byaråd bildat i Borensberg

Boende i Borensberg utanför Motala har bildat ett byaråd. Orten har drygt 4 000 invånare och genom byarådet vill de bevaka sina intressen utåt.

I går samlades invånarna för första gången och initiativtagare Yngve Folkesson tror att kommunen kommer att få stor nytta av rådet eftersom orten ligger hela två mil från kommunhuset:

– Det tar ju en hel dag om de skal åka ut och diskutera och kanske titta på saker och ting för att sedan åka hem igen, säger Yngve Folkesson.

Idag finns det ett tiotal byalag och utvecklingsgrupper i kommunen, men det har saknats ett i Borensberg, säger Mats Södling som är landsbygdssamordnare i Motala:

– Jag tror att det blir mer lätt jobbat och vi får en samtalspartner i Borensberg, det tycker jag är alldeles utmärkt.

Den första fråga byarådet ska ta tag i är Statoilmacken som ska läggas ner. Men enligt Yngve Folkesson finns det också större planer på långsiktigt utvecklingsarbete:

– Vi tänker lägga upp en tioårsplan för hur Borensberg ska se ut, säger han.

Det här är andra byalaget eller byarådet som kommit till på kort tid i länet. Häromveckan bildades ett byalag i Östra Ryd i Söderköpings kommun.