Mycket jobb för Medeltidsveckans kansli

Arbetsbelastningen är mycket stor vid kansliet för Medeltidsveckan på Gotland. Det medför stora förseningar för dem som väntar på besked om medverkan under veckan.

Teater- och musikgrupper som vill medverka under veckan väntar ännu på besked från arrangörerna och Medeltidsveckan riskerar att gå miste om flera föreställningar.

Problemen beror på att personalen vid kansliet minskats för att spara pengar och de som arbetar där har svårt att hinna med alla uppgifter.