Rekordgammal iskärna lär oss mer om klimat

Just nu förbereder sig svenska polarforskare för att borra sig ner i 1,5 miljoner år gammal is i Antarktis - dubbelt så många år som man tidigare lyckats med. Isen skall lära oss ännu mer om hur klimatet förändrats på jorden.

På det sättet hoppas forskarna bland annat lära sig ännu mer om hur långa istiderna har varit och hur klimatet förändrats. Man vet sedan den tidigare undersökningen att vi de senaste 800 000 åren har haft 10 istider. Och ju längre tillbaka i tiden man har gått desto kortare har istiderna varit – det kan man se i årslagren på den urgamla isen.

Men man vet inte om det ser likadant ut om man går ännu längre tillbaks i tiden. Nu ska forskarna mäta växthusgaser, temperatur och årslager i isen. Och då få veta mer om hur klimat förändras och därmed ge kunskap om mekanismerna bakom dagens klimatförändringar.

Nu gäller det att hitta en bra plats att ta fram den nya borrkärnan på. Helst skall isen vara tjock men årslagren tunna. Berggrunden får heller inte vara för varm för då smälter isen underifrån.
– Det är alltid en viss chansning, man vet inte förrän man har borrat om man hittat rätt plats, säger Magareta Hansson.

Katarina Francke
vet@sr.se