Västernorrland

Miljonstöd till kvinnligt företagande

Länsstyrelsen och Nutek satsar tillsammans åtta miljoner kronor för att stärka kvinnligt företagande i länet. Det för att höja andelen kvinnligt ägda företag till omkring 40 procent år 2010. Pengarna kommer att delas ut till en rad delprojekt av länsstyrelsen under våren.