ÖREBRO

Trafikutbildning för alla barn

Vänsterpartiet i Örebro föreslår nu att alla barn i kommunen ska få lära sig om trafikvett.

Nollvisionen om att ingen ska dödas eller skadas eller dö i trafiken infrias inte, och därför lägger de nu en motion till fullmäktige.

Under förra året dödades sammanlagt 13 personer i Örebro län och det totala antalet dödade och svårt skadade i Örebro län var 69 stycken.

Eftersom att människors beteende i trafiken grundas i tidig ålder anser Vänsterpartiet att Örebro kommun bör ge alla barn och ungdomar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan en obligatorisk utbildning i trafiksäkerhet.