Fiskeriverket vill minska fiskeflottan

Fiskeriverket har tagit fram en plan för att minska flottan som fiskar torsk i Östersjön. (SR Blekinge)