Flera lärosäten omprövar Sasakawapengarna

På Göteborgs universitet går debatten hög efter Kalibers program om Sasakawastiftelsen. I Uppsala och Jönköping brottas man också med problemet. Rektorn för Universitetet i Lund efterlyser en nationell diskussion och gemensamt ställningstagande.