Moderater vill slopa remisstvånget

Ta bort remisstvånget till sjukgymnasterna efter fem besök, den uppmaningen kommer från den moderata landstingsgruppen i en motion som lämnats till landstingsfullmäktige under torsdagen.

– Remisstvånget innebär betydande merarbete i form av ett oftast onödigt läkarbesök, säger det moderata oppsotionsrådet Jan Wiklund.

Han hävdar också att remisstvånget medför en ökad belastning på en redan ansträngd premiärvård plus ökade kostnader.