Högskolan

Nästan 2000 söker sommarkurserna

Antalet sökande till Högskolans sommarkurser ökar. Nästan tvåtusen personer har sökt till högskolans sommarkurser.

Högskolan på Gotland har 21 sommarkurser i år.

De populäraste kurserna är Ledarskap på individ- och gruppnivå med 667 sökande och Webbdesign med 275 sökande.