SVERIGE

Allt glesare i skolans personalrum

Personalen blir återigen färre på skolor och fritidshem.

Under 2005 och 2006 fick kommunerna ett riktat statsbidrag för att öka antalet anställda i förskolan. Det resulterade också i att personaltätheten ökade.

Men nu har det riktade statsbidraget upphört och personaltätheten minskar återigen.

Även i fritidshemmen har det blivit glesare med personal. Det visar statistik från Skolverket som presenteras i dag.