Stora skolförändringar i Mariestad

Mariestads kommun presenterar nu planer på stora förändringar inom skolan. Enligt förslaget ska bland annat Torsö skola läggas ner.

Hela omstruktureringen kommer kosta 173 miljoner kronor och görs eftersom elevantalet i kommunen minskar under de kommande åren.

Tjänstemannaförslaget går ut på att Högelidsskolan byggs ut till en större högstadieskolan medan högstadiet på Mariaskolan avvecklas, samtidigt flyttas också verksamheten på Österåsensskolan till Högelid.

Förslaget innebär också att Torsö skola läggs ner och verksamheten flyttas till Hassle skola.

- Torsö är en liten skola idag och som blir till antalet elever ännu mindre i morgonen. Av ekonomiska skäl bör man flytta skolan. Och det finns tomma lokaler i Hassle, säger kommunchefen Lennart Bergquist.

Han tror att förändringarna kommer innebära att skolorna i kommunen förbättras:

- Framför allt får vi lokaler som är avsevärt bättre inom stora delar av skolverksamheten. Vi anpassar lokalerna efter den - som vi tror - nya pedagogik som kommer.

Kommunchefen säger att man från kommunen sida är beredd på att förslaget kan skapa reaktioner.

- Det kommer naturligtvis reaktioner på det. Det har vi full respekt för och den diskussionen får vi naturligtvis ta, säger Lennart Bergquist.