SKÅNE

Skyltar varnar för lekande grodor

Nu när det är säsong för grodornas lekvandring kan det vara läge att se upp för djuren på bilvägarna. På många ställen i Skåne har så kallade grodskyltar för att varna bilister för korsande groddjur.

Skyltarna ser ur som vägmärket för väjningsplikt, men med en groda i mitten.

Det är i och med lekvandringen som våra vägar blir en farlig dödsfälla som groddjuren behöver korsa för att komma till nya vattenhål där de kan föröka sig.

Groddjursbeståndet i Skåne är redan allvarligt hotat. Även om det i Skåne finns flest groddjursarter än någon annanstans i Sverige, minskar de flesta arterna konstant.