Trögt nystarta jobb inom offentlig sektor

Regeringens satsning på så kallade nystartsjobb i offentlig sektor har hittills gått trögt. Av de 4 700 nystartsjobb som har tillkommit sedan årsskiftet, var det bara knappt 600 som skapades i landsting och kommuner fram till mitten av mars månad. Det visar statistik från arbetsförmedlingen.

Nystartsjobben innebär att en arbetsgivare slipper arbetsgivaravgiften om han eller hon anställer någon som har varit arbetslös minst ett år.
Den borgerliga regeringen införde nystartsjobben förra året i den privata sektorn som ett sätt att få ner arbetslösheten. Ett nystartsjobb kan vara en fast anställning eller ett kortare vikariat där staten står för arbetsgivaravgiften lika lång tid som den som anställts varit arbetslös.

Redan efter tre månader hade 3 600 personer fått jobb den vägen ute bland företagen. Idag är det över 14 000 personer som har ett nystartsjobb.

Regeringens framgång med nystartsjobben har också applåderats av socialdemokraterna som behöll nystartsjobben i sin senaste skuggbudget.

I höstas beslutade regeringen att långtidsarbetslösa också skulle kunna få nystartsjobb i kommuner och landsting från och med den 1 januari i år. Men resultatet så här långt är alltså betydligt skralare, bara drygt 600 personer inom offentlig sektor.

I Järfälla kommun utanför Stockholm är det än så länge ett tiotal personer som har eller är på väg att få ett nystartsjobb.

Personaldirektören Pär Fridlund tror inte att nystartsjobben kommer att bli lika många i kommunerna som i den privata sektorn. Eftersom kommunerna idag ställer höga krav på den personal som man har efterfrågar.

– En kommun har ju kvalificerade yrken, varannan anställd är ju högskoleutbildad. Det är också kvalificerat utbildade och erfarna människor inom vårdsektorn inte minst, undersköterskor, sjuksköterskor. Vi har inom skolan barnskötare etcetera så att en kommun har ju väldigt högkvalificerad personal så att kraven är höga för att komma in här, säger Pär Fridlund.

Hur tungt väger att de blir billigare om man jämför med de som inte har gått arbetslösa så länge?

– Jag tror att, i och med att vi betalar ändå huvuddelen av kostnaden, så är det meritvärdet, kompetensen är viktigare.

Olof Sjölander
olof.sjolander@sr.se